Gia công bình bồn bể Hợp khối ETM Hika Hệ thống xử lý nước thải sản xuất gạch
Màng MBR MITSUBISHI

Màng MBR MITSUBISHI

Liên hệ
MBR là viết tắt cụm từ Membrane Bio-Reactor (lọc sinh học sử dụng màng). Công nghệ MBR là công nghệ xử lý nước thải bằng phương pháp vi sinh kết hợp lọc màng.
Slide

090.699.5326