Gia công bình bồn bể Hợp khối ETM Hika Hệ thống xử lý nước thải sản xuất gạch
PHÈN SẮT – FESO4.7H2O - Trung Quốc

PHÈN SẮT – FESO4.7H2O - Trung Quốc

Liên hệ

PHÈN SẮT – FESO4.7H2O - Trung Quốc

- Công thức: FESO4.7H2O
- Hàm lượng: 98%
- Đóng gói: 25Kg/1bao
- Dạng tinh thể hình thoi, có màu xanh. 
- Có khả năng tan hoàn toàn trong nước nhưng không tan trong rượu.
Slide

090.699.5326