Máy bơm ly tâm trục ngang tự mồi cánh hở CALPEDA

A 80-170A/A A 80-170A/A

Liên hệ

A 80-170B/A A 80-170B/A

Liên hệ

A 65-150A/C A 65-150A/C

Liên hệ

A 65-150B/B A 65-150B/B

Liên hệ

A 65-150C/B A 65-150C/B

Liên hệ

A 50-125A/A A 50-125A/A

Liên hệ

A 50-125CE A 50-125CE

Liên hệ

A 40-110A/B A 40-110A/B

Liên hệ

Slide

0911.782.236